Idź do treści

Menu główne:

Customer Care - kulisy obslugi klienta. zebrane w jednym miejscu informacje dotyczace obszaru klienta pomoga w lepszym zrozumieniu zjawisk biznesowych zarowno menedzerom jak i personelowi operatorskiemu. Zapraszamy do wspolpracy


Kulisy Obsługi Klienta-portal branżowy

Witamy w Środowisku Obsługi Klienta w Polsce

WsteczPlayDalej

-- -- -- -- -- - -- -- --- --- ____ --
procedury --- rola czasu-- odbior społeczny - problemy - komunikcja - korespondencja - ob. zastrzeżony elastyczność____ FAQ _____wzorce ___prenumerata __ uprawnienia ___-- uwagiXXI wiek - czas optymalizacji procesów i podnoszenia jakości obsługi klienta

ORGANIZACJA FIRMY - KWALIFIKACJE PRACOWNICZE - SKUTECZNA TECHNOLOGIA - EFEKTYWNE ZARZADZANIE - RELACJE Z KLIENTEM

Jak zbudować dobra firmę?

Klient indywidualny ze swoimi przy- wilejami i obowiazkami podlega pra-wodawstwu poprzez systematycz- nie modyfikowaną ustawę. Zawarte w niej są wszelkie normy dotyczace relacji wzajemnych, stron współ- pracy =>>

Jak nagradzać swój zespół?

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczesnych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Skąd brać menedzerów?

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczes-nych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Na ile wykorzystywać systemy IT?

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczesnych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Obsługa klienta w XXIw

Sposób obsługi klienta nie jest trwały. W zaleznosci od zaawansowania gry rynkowej, modyfikacji podlegaja przyzwy-czajenia, oczekiwania, normy prawne i etyczne. Model obsługi klienta na rynku zmienia się co kilka lat i nieustannie nalezy sie do niego dostosowywać =>>

Standardy obsługi klienta

Standardy obsługi klienta poprzez rózne media jest różny. Innej obsługi oczekiujemy od obsługi internetowej, telefonicznej czy bezpośredniej. Inne zasady obowiazuja przy rozpatrywa-niu skarg i reklamacji w przypadku zakupu róznych towarów i poprzez różne kanały =>>

Ustawa o ochronie konsumenckiej

Klient indywidualny ze swoimi przy- wilejami i obowiazkami podlega pra-wodawstwu poprzez systematycz- nie modyfikowaną ustawę. Zawarte w niej są wszelkie normy dotyczace relacji wzajemnych, stron współ- pracy =>>

Twarze polskiej "obsługi klienta"

Specjaliści, eksperci, wybitni menedze- rowie gotowi sa wspomagać organiza- cje w tworzeniu adekwatnych do ocze- kiwań modeli oraz we wdrazaniu przy- jętych do trealizacji modeli. Nazwiska doswiadczonych ekspertów =>>

Ludzie w organizacji

Równiez stanowiska i pełnione funkcje zmie- niają swój charakter w zaleznosci od tego, jak zostały opisane w planie marketingowego działania firmy. Zarówno pracownicy liniowi-operacyjni jak i menedzerowie róznych szczebli odgrywają ważną rolę w tym, jak wykorzystuje sie =>>

Jak zarzadzać obsługą klienta?

Narzedzia informatyczne i rozwiazania syste- mowe, bedące wynikiem nieustannych obser- wacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczesnych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Narzedzia wspomagania

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczes-nych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Szkolenia personelu

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczesnych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Środowisko obsługiwania klienta

Klient wbaczną uwage przywiązuje nie tylko do tego co się do niego mówi ale oczekuje komfortu obsługi, a to oznacza że kazdy drobiazg, z którym ma do czynienia, może wzmocnić lub obsłabuc siłę oddziaływania wypowiadanych do niego słów =>>

Po co dobrze obsługiwac klienta?

Narzedzia informatyczne i rozwiazania sys- temowe, bedące wynikiem nieustannych obserwacji oczekiwanego poziomu obsługi klienta wymuszają zastosowanie nowoczes- nych narzedzi oraz systemów normalizujacych działanie i standaryzujacych ich przebieg =>>

Misja


Dyskusje przez nas moderowane nie zawsze stanowią wykładnie dla działań na rynku ale umożliwiają śledzenie zmian w środowisku, własciwe rozumienie róznorodnych koncepcji oraz zalezności pomiedzy teorią i praktyką

Otoczenie


DKazda firma funkcjonuje w swoim srodowisku. Wiele elementow otoczenia wplywa na nia pozytywnie ale wiele stanowic moze silne zagrozenie. Swiadomosc zna- czenia poszczegolnych elementow to dzisiaj konieczność.

Wiedza


Nieustanny rozwój powoduje, że nie mozemy zatrzymywac sie w swoim rozwoju już nigdy. Nasze łamy stawarzają mozliwość scierania się pogladów, rozmaitych doswiadczeń i subiektywnych preferencji

Ludzie


Pomimo coraz wiekszego wplywu nowoczesnej technologii na biznes, to rola ludzi pozostaje nadal najwazniejsza. Najbardziej wymyslna technologia nie moze ciagle jeszcze skutecznie zastapic czlowieka .

Ograniczanie ryzyka w obsłudze


Podstawą prawidłowego działania słuzb pracowniczych jest skrupulatne wypełnianie przez pracownika jego obowiazków i dbanie o relacje z nim. Zaufanie do poczyna poszczegolnych pracowników budowane jest sukcesywnie i dopóki nie zostanie osiagniete nalezy dbać o mozliwość sprawiedliwego i systematycznego oceniania i korygowania obrazu obsługi, jaki istnieje w umtysłach pracowniczych. Współczesnie mozna to robic sprawie, wcale nie nazbyt kosztownie. A na pewno koszty zastosowania takich rozwiazań zwracają się błyskawicznie =>>

Świat się zmienia


Zachodni model działania obywatelskiego i charakterystyczny, finansowy sposób podejmowania decyzji w znaczacym stopniu zdeterminował tempo i zakres zmian kulturowych na całym świecie. Nawet społeczeństwa azjatyckie, tak szanujace swoją wielowiekową kulturę, zachłysnęły się liberalnym podejściem do sposobu zapewnienia sobie dobrobytu.

A że motorem postępu są ciagłe zmiany i ograniczony terytorialnie zakres (swiat jest ograniczony), to kupującego należy hołubić szczególnie... =>>

Kontakt
Portal ma charakter interaktywny, co oznacza, ze każdy może stać sie jego współtwórcą. Naszych autorów obowiazuja pewne standardy, których przestrzeganie stanowi podstawe współpracy

..

ZAREJESTRUJ SIE
SKLEP

NEWSLETTER K-O-K
KulisyObsługiKlienta


Doświadczenia
Customer Care
Customer Service

Portal Obsługi Klienta , Warszawa, listopad 2015

Witamy w swiecie customer care | KULISY OBSLUGI KLIENTA w Polsce | Biblioteka Customer Experience | Specjalistyczny sklep branzowy | Kontakt z zespolem redakcji portalu | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego