Charakter pracy - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

Charakter pracy

PRACA i ZATRUDNIANIE > Typologia pracy
Szczegółowy opis stanowiska
Miejsce w strukturze firmy
Przypisane kompetencje
System nagród i kar
Warunki zatrudnienia
Każda praca, o której marzymy i która zaczynamy powinna zostac wczesniej skonkreytzowana w stopniu wystarczajacym, by kandydat do jej wykonywania, w kazdym momencie wykonywania przez siebie zadań, był w stanie dokonać skutecznej samooceny. I pamietac przy konstruowaniu jej zrebów nalezy, ze wsród ludzi równie duzo jest osób z nadmiernie rozbudowana skromnoscia, co tych, którzy postrzegaja samych siebie wyłacznie w samych superlatywach. Narzedzie umozliwiajace dokonanie w miare obiektywnej oceny samego siebie, musi rownie skutecznie obnazać obydwie z opisach przypadlosci ludzkie.

1. Po pierwsze wystrzegac sie nalezy sytuacji, w których pracownik bardzo mało wie o rozpoczynanej przez siebie pracy. Jest to niestety zjawisko bardzo powszechne. Jednym z podstawowych audytów organizacyjnyc, na których powinno zalezeć przede wszystkim menedzerowi jest pewność, czy aby na pewno oczekiwania kandydatów maja swoje odzwierciedlenie w rzeczywistosci , a to znaczy w oczekiwaniach menedzerów, kierujacych jednostkami zadaniowymi.

2. Po drugie, wszelkie ustalenia z organizacja zasad i reguł postepowania , łącznie z precyzyjnym określeniem obszarów decyzyjnych, wielkości przewidywanego budżetu i zasad korzystana z niego, zasad i  zakresu wpływu na swoich podwładnych, wraz z określeniem zasad podległości i podporzadkowania zadaniowego
 
 

3. Po trzecie, określenie jednoznacznych , zrozumiałych i interpretowanych KPI (key performance indicators/ wskaźników), na podstawie których przebiegać będzie weryfikacja i ocena postępu działań
 

4. Określenie zasad wymiany informacji , zasad przeprowadzania dyskusji na tematy wymagające spotkań oraz ich terminów, zasad przeprowadzania regularnych spotkań operacyjnych.
 

5. Ustalenie ścieżki kariery dla wszystkich pracowników w podlegającej K.O.
 

6. Ustalenie ścieżki odwoławczej dla decyzji, z którymi nie będziemy się utożsamiali (będziemy mieć wątpliwości co do ich słuszności wykonania)
 
 
Obustronna akceptacja prostych zasad, przyczynia się do bezproblemowego wypełniania obowiązków przez strony zawartej umowy.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego