Gotowość na zmiany - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

Gotowość na zmiany

Czy nie wystarczy być najlepszym...?

Wśród pracowników panuje całkowite mylne przekonanie , ze jeśli będę coraz lepszy, to będę zarabiał coraz więcej. Otóż nie!  Każdy, kto tak myśli, ulegnie bardzo szybko wielkiemu rozczarowaniu.

Pracownik może zarobić tylko tyle (to jedna z wielu zależności) ile pracodawca jest w stanie mu za to coś, zapłacić. Na pewno, nie więcej...

Nawet jeśli będzie przychodził codziennie w świeżej koszuli, w smokingu i spryskany najlepszymi perfumami (najdroższymi) to więcej pond to, co może, nie zarobi. Jeśli chce zarabiać lepiej, musi poszerzać zakres swoich kompetencji, rozszerzać zakres własnych umiejętności i ponosić coraz większą odpowiedzialność za innych. Musi być coraz bardziej niezbędny i skuteczny. No chyba, ze wystarczy mu to, co zarabia. Wówczas wymagania wobec niego nie musza rosnąć, ale presja zwierzchnika i otoczenia, i tak będzie okresowo rosnąć.

Pracownik który udowodnił, ze jest w stanie skutecznie opanować nowa wiedzę i umieć ją zastosować w praktyce, powinien poszukiwać dla siebie możliwości poszerzenia kompetencji. Parametr, który pozwala mu wierzyć w to, ze jego pozycja w firmie się umocni, co będzie miało odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia, to gotowość do wykonywania innych zadań, to gotowość do zastępowania innych. Czasem tych, na wyższych szczeblach w hierarchii firmy, czasami na szczeblach nie wyższych ale w miejscach, które wymagają szybkiej, skutecznej interwencji.

Pracownik, który może zastąpić kogoś innego, a cały czas pozostaje w gotowości, ma wszelkie szanse otrzymywać dodatkowe pieniądze, tytułem dodatkowego wynagrodzenia, za pozostawanie w stand by, za gotowość do wykonywania zadań tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Gotowość lub awans, to dwie najpopularniejsze ścieżki osiągania dodatkowego, podwyższonego wynagrodzenia.
Im więcej funkcji możesz obejmować okresowo, tym jesteś cenniejszy dla organizacji!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego