Kryteria oceny kandydata - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

Kryteria oceny kandydata

PRACA i ZATRUDNIANIE > Profile kandydatow
Metody doceny kandydatów
Metody doceny kandydatów
 
Kryteria oceny kandydata

 
Każda ocena dokonywana „z głowy” obarczona jest wysokim subiektywizmem. Każda ocena będąca wynikiem testów też może być nacechowana brakiem obiektywizmu. Dlatego mówić się powinno o zobiektywizowaniu,  a nie obiektywizmie. Przystępując do oceny musimy mieć świadomość , ze jej rezultat jest wypadkowa przyjętych uprzednio założeń. Musimy mieć świadomość, że zobiektywizowanie ocen skraca czas dokonania weryfikacji, a tym samym jej koszt, w zamian za akceptację możliwości wystąpienia błędów , których nie przewidzieliśmy lub których istnienie nie może być dostatecznie precyzyjnie przewidziane.
 
Wniosek jest jeden, co byśmy nie robili , to w 100% obiektywne nie będzie i trzeba się z tym uporać.
 
Mając tę świadomość, będziemy sobie zadawać pytanie o to, jak bardzo oddalam się od obiektywizmu ja, a jak bardzo moi partnerzy oceniający kandydata. Aby sprowokować wymianę myśli na ten temat, należy zastosować tabelę do wpisywania swoich własnych ocen z komentarzami. Te pozycje, które najbardziej będą się od siebie różniły, musza zostać przedyskutowane i musza zostać ustalone wspólne oceny , które zajmą miejsce ocen wystawianych indywidualnie. Bywa, że po takiej korekcie tabela ocen drastycznie zmienia swój wygląd, ale to bardzo dobrze. Z pozostałymi rozbieżnościami należy zrobić dokładnie to samo.  Należy pamiętać jednak, ze waga głosów może się różnić dla różnych osób uczestniczących w rekrutowaniu, ale to musi być ustalone jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji. Jeśli się tego nie zrobi, należy domniemywać, ze zostało zaakceptowane przyzwolenie na równą siłę każdego z głosów.
 
 
Lista kryteriów do oceny również musi być przygotowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, nawet tych, jedynie z dokumentami otrzymanymi od kandydatów i  przed faktycznym rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.
 
 
Suma ocen końcowych, to przyczynek do wspólnych ustaleń finalnych. Ale to już jest dosyć łatwy etap, w procesie rekrutacyjnym.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego