Oczekiwania pracodawcy - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

Oczekiwania pracodawcy

PRACA i ZATRUDNIANIE > Profile kandydatow
Opis sylwetki kandydata
Opis sylwetki kandydata
 
Oczekiwania pracodawcy

Są takie elementy, które nie podlegają negocjacjom. Np. konieczność posiadania czystej kartoteki niekaralności przy zatrudnieniu pracowników instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz brak przeciwskazań do pracy z substancjami spożywczymi ( brak uczuleń) w zaświadczeniu wydanym przez lekarza pracy kandydata do pracy z żywnością . Przykłady można mnożyć , lecz warto sobie zdawać sprawę z tego, iż mogą to być bardzo ważne elementy w procesie rekrutacyjnym.
 
Osoba decyzyjne (menedżer/dyrektor) określa swoje oczekiwania  nazywane bardzo często „oczekiwaniami pracodawcy”, choć najczęściej pewne standardy oczekiwań określane są przez służby HR i mogą one być nieco zniekształcone, z czego należy sobie zdawać sprawę. Rozbieżności musza być uzgadniane z nad-przełożonym, podejmującym decyzje odwoławcze i ostateczne. To co zostanie zatwierdzone, stanowi podstawę dalszych działań.
 
Podobnie jak przy rekrutacji, można, a właściwie trzeba określić sobie w postaci obowiązującego dokumentu, kryteria oceny pracowniczej. Oczekiwania rekrutacyjne nie musza być zachowane na zawsze, ale bardzo ważne jest, przy określaniu definicji należytego wykonywania powierzonych zadań , określenie kryteriów eliminujących lub wymuszających usprawnienia, jako pozadyskusyjny element wymagań. Zwłaszcza przy dokonywaniu awansów lub przeprowadzaniu repozycjoningu pracowniczego/stanowiskowego, rożnego typu.
 
Operowanie dokumentami/formularzami zawsze uławia podejmowanie decyzji obiektywnych. Zarzuty o to, ze formularze spłaszczają oceny zwykle są prawdziwe, ale nie powinny zbyt silnie zmieniać klasyfikacji uzyskanej w sposób sformalizowany. To pracownik musi spełniać określone kryteria,  a nie wyłącznie sprzyjać swojemu pryncypałowi, w sposób daleki od obiektywnego. W sprawach kadrowych, menedżerowie niższego szczebla powinni co najwyżej wnioskować o podjęcie decyzji na podstawie umotywowanych właściwie wniosków, a decyzje po zaczerpnięciu opinii w różnych miejscach firmy i na podstawie dostarczonych danych liczbowych, powinni podejmować menedżerowie wyższego szczebla. Chyba, ze scedują to na niższy szczebel zarzadzania. Zdarza się to wcale nie rzadko, ponieważ, to jego oczekiwania mogą być dużo ważniejsze, niż oczekiwania bezpośredniego zwierzchnika (kierownika, lidera).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego