Rekrutacje indywidualne - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacje indywidualne

PRACA i ZATRUDNIANIE > Metody rekrutacji pracowniczych
Opis sylwetki kandydata
aa
Metody indywidualnego wyławiania najlepszych kandydatów na nieobsadzone stanowisko
 

Rekrutacje indywidualne polegają na przeprowadzeniu serii spotkań z osoba wytypowaną na rokującego nadzieje kandydata, przez osobę do tego uprawnioną.
 

Każde stanowisko, na które ubiegają się kandydaci, ma swoja specyfikę i wymaga określenia innych oczekiwań, dokładnie odzwierciedlających funkcjonowanie jednostki w grupie, łatwość realizowania powierzonych zadań, stylu komunikacji interpersonalnej, kryteria auto motywacyjne i wiele , wiele innych.
 

Najczęściej stosuje się następujący harmonogram (model) takiej rekrutacji:
 
   • - ogłoszenie w precyzyjnie wybranych mediach,
   • - zbieranie i analiza CV (i) listów motywacyjnych przesłanych w określonym terminie do firmy,
   • - analiza cech deklarowanych i demonstrowanych poprzez styl przygotowania dokumentów,
   • - spotkanie kandydata z przedstawicielem HR,
   • - testy osobowe ***(wariantowo, jeśli jest taki zwyczaj lub konieczność)
   • - spotkanie z przyszłym menedżerem,
   • - negocjacje dotyczące zatrudnienia (pod presja),
   • - poinformowanie o trybie podjęcia decyzji i  kanale przekazania informacji zwrotnej , do kandydata,
   • - spotkanie, na którym potwierdza się decyzje firmy i organizuje etap przygotowawczo-wdrożeniowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdy z etapów ma pomóc w zdiagnozowaniu kandydata i wyrobieniu sobie opinii na temat pożądanych cech u niego (określić zbieżność z oczekiwaniami) oraz potencjalnej przydatności dla zespołu (diagnoza menedżerska). Jeśli opinie te są zbieżne, pozostaje tylko kwestia ustalenia warunków zatrudnienia, CO ZAWSZE STANOWI DODATKOWE WYZWANIE DLA STRON.
 
Firmy rekruterskie
Portale posrednictwa pracy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego