wdrozenie pracownika - EDUKACJA PRACOWNICZA

CX -CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB OBSŁUGI KLIENTA
Przejdź do treści

Menu główne:

wdrozenie pracownika

EDUKACJA PRACOWNICZA
WDROZENIE PRACOWNIKA
 
Wdrożenie jest najbardziej istotnym zdarzeniem, w zakresie funkcjonowania nowego pracownika w firmie. Jeśli nie zostanie ono przeprowadzone właściwie, to może negatywnie skutkować i
 • Zmarnujemy dobrze zapowiadającego się pracownika
 • Wywołamy niechęć, osoby z dobrymi predyspozycjami, do integrowania i identyfikowania się z firmą
 • Zatrzymamy osobę w jej rozwoju poprzez zmianę nastawienia z obiektywnego i pozytywnego na subiektywne, widzące jedynie elementy źle zorganizowanego, niesprawiedliwego świata
 • Wywołamy w ludziach krytycznie złą ocenę organizacji, z którą kandydat do pracy wiązał dużą nadzieję,
 • Zamiast otrzymania efektywnie działającego pracownika, otrzymamy kogoś, kto nieustannie popełnia błędy i kto kieruje się w pracy swoimi własnymi wartościami, a nie wartościami na których zależy firmie,
 • Nauczymy pracownika złych zachowań i postaw, które w przyszłości będzie bardzo trudno wykrzewić (negatywnie wpłyniemy na jego prywatne życie i jego zawodowy rozwój    Pokażemy mu swoją menedżerską nieumiejętność i bezradność w zakresie przeprowadzania skutecznych wdrożeń.

Każde wdrożenie pracownika powinno zawierać elementy zestawione w przejrzystym i zrozumiałym harmonogramie, odnoszące się do:
 • Zrozumienia misji organizacji oraz sposobu współdziałania/oddziaływania na beneficjentów usług, które oferujemy
 • Opanowania wiedzy o usługach/produktach oferowanych klientom na rynku, które oferujemy z wewnętrznym przekonaniem o ich słuszności i przydatności
 • Sformułowania celów firmy, komórki organizacyjnej oraz celów własnych, możliwych do realizacji w trakcie wykonywania powierzonych pracownikom zadań,
 • Przedstawienia natury procesów toczących się w firmie, związanych z zakresem działań pracownika,
 • Określenia charakterystyki zasad podległości i nadrzędności oraz poznania wszystkich możliwych ścieżek odwoławczych, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek konfliktów
 • Nauczenia metod skutecznego oddziaływania na klienta
 • Nauczenia zasad funkcjonowania w grupie zadaniowej,
 • Określenia zasobów bazowiedzowych, dotyczących Twojej pracy oraz zasad ich uzupełniania (jeśli zajdzie taka realna potrzeba).

 
Wdrożenie, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych elementów, powinno zakończyć się sprawdzeniem opanowanej wiedzy i opanowanych umiejętności, stopnia zrozumienia i identyfikacji z wartościami firmy. I o ile, pracownik nie wykaże się dostatecznym stopniem rozumienia i akceptacji, nie powinien zostać dopuszczony do swojej pracy.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego