Celowosc - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

Celowosc

DYLEMATY ZARZADZANIA > dylematy w zarzadzaniu CXM
ISTOTA
ZASTOSOWANIE
OCENA
OPINIE
Celowość działania
 
  • Każde działanie na styku klienta z firmą musi wynikać z jakiegoś dobrze skalibrowanego celu, znaczenia i roli różnych czynników w chęci ich stosowania (?)

  • Działania bez zaakceptowania natury celu przez pracownika, jest jak bieganie z pusta taczką , po budowie

  • Znajomość celu pozwala inteligentnym pracownikom dostosować najlepsza metodę obsługi klienta, do zaistniałej sytuacji

  • Cel musi być realny, ale na okoliczność braku możliwości osiągnięcia celu głównego, należy mieć przygotowane cele zastępcze (po to by móc zminimalizować wysokość kosztów straty, gdy klient rozmyśli się z zakupu) , dzięki którym redukuje się w pewien sposób, koszty działań nie przynoszących spodziewanego efektu

  • Cele nie mogą być swobodnie interpretowane przez menedżera komórki organizacyjnej; wyimaginowane (przez niego cele) organizacji, musza być zapisane w sposób trwały i jednoznaczny

  • Ocena wykonania/realizacji nie może nastręczać nikomu ( ani pracownikowi , ani menedżerowi) problemu (metodyka oceniania musi być jednoznacznie zrozumiała i przeprowadzona w sposób nie budzący kontrowersji, dla żadnej ze stron)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego