czy musze zrozumieć swojego szefa - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

czy musze zrozumieć swojego szefa

DYLEMATY ZARZADZANIA > DYLEMATY ZARZADZAJACEGO
PO CO MI ZROZUMIENIE WŁASNEGO SZEFA?
 
Pracownik musi rozumieć to, co szef mu komunikuje. Może nie zgadzać się z komunikatem ale musi go i rozumieć, i realizować.
 

W świecie menedżerów, zagadnienie to ma nieco inny charakter. Tworzenie stanowisk/funkcji menedżerskich i obsadzanie ich osobami zaufanymi i posiadającymi właściwe predyspozycje, służyć ma osiąganiu wyników.

 
Zdarza się, że menedżer wyższego szczebla, pomimo tego że wie o wiele więcej niż pracownik mu podległy, nie może pewnych informacji zakomunikować ogółowi. Musi opierać się na tym, że pracownicy będą to rozumieć i będą w pełnym zaufaniu do niego, wykonywać swoja pracę, na standardowych zasadach. Ale przecież top-menedżerowie też nie mogą pewnych informacji przekazywać na niższe poziomy organizacji. Panuje wiec stan coraz mniejszej dostępności do informacji szczegółowych, a jednocześnie stan ten zakłada opieranie się całej organizacji na coraz bardziej wyspecjalizowanych w swojej pracy osobach.
 
Tak, pracownik/menedżer musi rozumieć swojego szefa, ale jedynie w sferach mających wpływ na możliwość poprawnego wykonywania pracy i skutecznego osiągania celów.
 

Obecnie, bardzo powszechnie występuje zjawisko niedoinformowania i pozbawienia możliwości podejmowania samodzielnych decyzji przez pracowników i menedżerów, niższych szczebli zarzadzania. Oczywiście, że ogranicza się w ten sposób możliwość popełnienia różnorodnych błędów przez pracowników niższych szczebli, mających wpływ na firm, ale bardzo ogranicza możliwość generowania/uzyskiwania ponadnormatywnych zysków. Wszystko to z obawy o potencjalne ryzyko organizacyjne.
 

Ten obecny stan, bardziej odpowiada „starej” gospodarce (socjalistycznej) niż efektywnej i dynamicznie reagującej na swoje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, gospodarki wolnorynkowej. Ale tez jest efektem takiego, a nie innego podejmowania decyzji przez niewykwalifikowanych i nieufnych top-menedżerów w firmach.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego