dylematy funkcjonalnosci - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

dylematy funkcjonalnosci

DYLEMATY ZARZADZANIA > DYLEMATY ZARZADCZE
ROZUMIENIE ROLI I NATURY ZADAŃ
Dla menedżera, jednym z najważniejszych czynników działania jest wypracowanie koncepcji trwałej, zintegrowanej, dzięki której menedżer będzie miał szanse osiągnięcia wyników zadawalających go.
-  dylemat roli
- dylemat zarządzanego potencjału –
– czyli rozumienie dlaczego powierzono Ci pełnioną przez Ciebie funkcję, z wyraźnym oznaczeniem Twoich silnych i słabych stron, z określeniem kolejności priorytetów i stopnia skupiania uwagi na monitorowane precyzyjnie parametry oceny.
– zarówno pracowniczego (ludzkiego) , narzędziowego (technologicznego),  wydajnościowego (skali możliwej do osiągnięcia),  
- dylemat charyzmy i zaufania
– elementów wpływających na wydajność i efektywność członków zespołu pracowniczego
– budowania organizacji potrafiącej sobie, za jakiś czas, radzić bez kreatorów biznesu i organizacji, poszukujących nowych wyzwań i/lub doznań
-  dylemat następców i zastępców
-  dylemat elastyczności i wszechstronności
– czyli umiejętności błyskawicznego przestawiania się na zadania wymagające chwilowo/tymczasowo zwiększenia zaangażowania , bez ponoszenia niepotrzebnych dodatkowych kosztów lub nawet strat
-  dylemat jakości oferowanych korzysci
korzyści – czyli reagowania na zmiany przychodzące z rynku, sugerujące zmianę oczekiwań naszych partnerów i klientów
ZNAJOMOSC KOMPETENCJI LUDZI W ZESPOLE
ZNAJOMOSC KOMPETENCJI LUDZI W ZESPOLE
WŁASCIWE PRZYGOTOWANIE LUDZI DO PRACY
– czyli takiego sposobu realizowania zadań standardowych/głównych by koszty operacyjne były optymalizowane a nawet, okresowo minimalizowane;
- dylemat efektywności
NIEUSTANNY FEEDBACK
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W REALIZACJI ZADAŃ
– czyli pełnego rozumienia mechanizmów działania z wykorzystaniem powtarzalnego, jednoznacznego bo ujednoliconego oprocesowania strumieni działania całych zespołów i/lub ich pojedynczych członków
JAWNE/TRANSPARENTNE OCENY
WŁASCIWE DOCENIANIE ROLI ZESPOŁU
- dylemat stałości/niezmienności procesowej
- dylemat synergii
– czyli osiągania w zespole i z zespołem więcej, niż stanowi suma tego, co są w stanie dostarczyć poszczególne jednostki działajace obok siebie
ATRAKCYJNE WYZWANIA I PLANY
STOPIEN ZASTĘPOWALNOŚCI W ZESPOLE
Każda organizacja, świadcząca usługi na rzecz innych, musi analizować swoje otoczenie w taki sposób by zapewnić organizacyjny porządek , nie budzący zastrzeżeń i konfliktów, jednoznaczny rozdział zadań w ramach przypisanych do stanowisk ról  i wykorzystanie wiedzy oraz postaw jednostek wyróżniających się i dających każdej organizacji dodatkowy zastrzyk profesjonalnej, zawodowej energii.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego