Efektywnosc - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

Efektywnosc

DYLEMATY ZARZADZANIA > dylematy w zarzadzaniu CXM
ISTOTA
ZASTOSOWANIE
OCENA
OPINIE
 
Efektywność pracownika, nie jest i nie może być jedynym parametrem oceny działań:
 
  • Efektywność nie powinna być traktowana zarówno jako parametr statyczny i jako parametr dynamiczny.

  • Ważne są zarówno sprawa możliwości i obserwacji parametru indywidualnego ( służącego porównaniom pracownika z innymi pracownikami) jak i efektywność chwilowa, pozwalająca zanalizować w jakich okolicznościach staje się ona możliwa do osiągnięcia
 

  • Spodziewana/oczekiwana efektywność dla różnych działań będzie różna i nie należy porównywać jej , jeśli nie jest spełniony warunek jednoznaczności/jednorodności , co do wykorzystywanych narzędzi, procesów, okoliczności
 

  • Efektywność jest również pomiarem przedstawiającym relacje pomiędzy okresem pełnego zaangażowania pracownika w działania i okresem uśrednionym, uwzgledniającym oczekiwanie, przerwy innego typu, jak i na działania nie objęte porównywaniem, ale i tak w różnych firmach , najczęściej te same wskaźniki potrafią opisywać cos zupełnie innego i raczej nie nadają się do porównywania firm pomiędzy sobą.
 

  • Spodziewana efektywność rzeczywista pracownika, nie powinna być niższa ( w skali miesiąca) niż 50%.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego