Natychmiastowość - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

Natychmiastowość

DYLEMATY ZARZADZANIA > dylematy w zarzadzaniu CXM
ISTOTA
ZASTOSOWANIE
OCENA
OPINIE
Natychmiastowość w dostępie do informacji dotyczących monitorowania,
wynika z potrzeby reagowania na każdy, istotny z punktu widzenia firmy i klienta  symptom, świadczący o zmianie warunków funkcjonowania firmy. Analiza funkcjonowania jednostki organizacyjnej przebiega w kilku wymiarach:
  • W wymiarze chwilowym, kiedy wahania wartości konkretnych parametrów dostrzegane są na wykresie przebiegu zjawiska, jako zdarzenia występujące na poziomie jednogodzinnych przedziałów obserwacji
  • W wymiarze dziennym, zarówno na podstawie porównania z sąsiadującymi dniami , jak i na poziomie porównywania wartości z wartościami cyklicznymi i wartościami przewidywanymi
  • W wymiarze tygodniowym, miesięcznym, rocznym i wieloletnim
  • Natychmiastowość dotyczy modelu updata’owania wartości w modelu, w trybie on-line
  • Zmiany przebiegu mogą być już dostrzegalne w ciągu kilkunastu kolejnych minut
  • Zdarzenia chwilowe należy jednak traktować jako tezy a nie jako dowód zaistnienia zdarzenia i należy być gotowym do pogłębienia analizy i weryfikacji , w kolejnych jednostkach czasu
  • Natychmiastowość odczytu statystyki to jedynie preludium możliwości jakie daje daja raporty krótko, średnio i długookresowe

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego