tabela ocen - CENTRUM WSPARCIA MENEDZERA

Przejdź do treści

Menu główne:

tabela ocen

DYLEMATY ZARZADZANIA > DYLEMATY ZARZADZAJACEGO
SPRAWIEDLIWOŚĆ jest dla pracowników jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, elementem weryfikacji swoich relacji z organizacją, w której przyszło im pracować. Często nie zwraca sie uwagi na to, w jakiej atmosferze przyjmuje sie do pracy nowego pracownika, jakie treści przekazuje się mu na wstępie i jakie cele oraz wartości otrzymują etykietę najbardziej istotnych. Jeśli faktycznie tak sie dzieje, wszystkie obszary nie dookreslone przez pracodawcę podlegac zaczynają analizie osobistej kazdego, bez wyjatku pracownika. Jeśli nie maja one charaktery jednoznacznego, generuja mnóstwo rozbiezności interpretacyjnych i wprowadzaja w dalsze działania silny niepokój. Nie można pracować efektywnie, nie wiedząc dokąd sie zmierza i co jest dobre, a co złe.

Analogiczna sytuacja dotyczy wystapienia zjawiska braku jasnosci co do zasad i celów, dotyczacych pracy, którą pracownik ma wykonywać i wykonuje. W organizacji o silnie zróznicowanej strukturze stanowisk, kazdy pracownik moze mieć przypisane inne obowiazki, inne cele, inne narzedzia pracy i ..wszystko inne lub czesciowo inne. Dokonywanie obiektywnych ocen (obiektywnych dla menedzera i przez menedzera) staje sie w oczach pracowników, niemożliwe do zrealizowania. Dlatego nalezy próbować za wszelka cene, nie róznicowaś charakteru stanowisk, o ile sie to tylko da. W przeciwnym wypadku, zawsze bedziemy oskarżani o brak obiektywizmu. A w takiej atmosferze, nie mozna dobrze zarzadzać zespołem czy nawet zwykła zbiorowoscią.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego