Idź do treści

Menu główne:

Customer Care - kulisy obslugi klienta. zebrane w jednym miejscu informacje dotyczace obszaru klienta pomoga w lepszym zrozumieniu zjawisk biznesowych zarowno menedzerom jak i personelowi operatorskiemu. Zapraszamy do wspolpracy


Aspekty formalne kontraktow

ARTYKULY CEM

Aspekty formalne kontraktów długoterminowych i jednorazowych zleceń

Na początek najważniejsza uwaga: nie można podpisać skutecznego i bezpiecznego kontraktu bez udziału w przygotowywaniu jego treści dobrego prawnika. Żyjąc w dzisiejszych czasach i będąc zobowiązanym do przestrzegania prawa, stajemy przed olbrzymim dylematem: czy aby na pewno go (obowiązującego prawa) nie łamiemy?
Dynamika zmian legislacyjnych jest tak wielka, że najtęższe mózgi prawnicze mają z tym niejednokrotnie problem. Nie wystarczy powielać wzorce kontraktów stosowanych „jeszcze przedwczoraj” bo „wczoraj” przepisy mogły się zmienić i „dziś” popełnić możemy prawne głupstwo. Ale zostawmy prawo dla prawników i skupmy się na aspektach biznesowych…

Obydwie formuły, którymi postanowiliśmy się zająć w niniejszym artykule, mają zastosowanie i są przydatne. Jednak pozostaje pytanie, kiedy i jak z nich korzystać. Mój wywód nie będzie miała charakteru ciągłego, więc pozwolę sobie na wymienienie kilku obszarów i zagadnień ich opisujących, w postaci listy.

  • Negocjacja umów długoterminowych, ze względu na konieczność uwzględnienia różnych wariantów, jest czasochłonna. Chcąc przystąpić do szybkiej realizacji uzgodnionego zadania musimy ograniczyć się bądź do listu intencyjnego, bądź do szybkiej i raczej ogólnej umowy, licząc na wyrozumiałość i rzetelność w postepowaniu obydwu stron umowy.
  • Nawet brak ostatecznej decyzji o nawiązaniu stałej i powtarzalnej współpracy z partnerem nie uniemożliwia nam podpisania listu intencyjnego czy umowy ramowej, charakteryzującej w sposób ogólny cel i metody postepowania. Wszystkie szczegółowe elementy możemy włączać do umowy poprzez renegocjacje jej kształtu lub prościej, poprzez załączniki uwzgledniające charakter szczegółowy poszczególnych zadań do wykonania.
  • W prawie anglosaskim zawarcie umowy następuje w chwili uzgodnienia szczegółów współpracy, a dokument jest jedynie potwierdzeniem jej zawarcia. W prawie kontynentalnym odpowiedzialność za przestrzeganie treści umowy pojawia się de facto w chwili jej podpisania przez obydwie (co najmniej obydwie) jej strony.
  • Każda umowa zawiera zapis o tym, kto i w jakim trybie będzie rozstrzygał konflikty, będące wynikiem wadliwego wykonania umowy lub rozbieżności w interpretowaniu jej treści. Zlecenie wykonania określonych działań powoduje, że pokrzywdzony ma pełne prawo wskazać arbitra i procesować zagadnienie ścieżką dla niego wygodniejszą.
  • Z punktu widzenia działań w korporacji, kiedy menedżerowie mają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o zobowiązaniach, o limitowanej konkretnej wartości, łatwiej jest zlecić wykonanie kilku działań następujących po sobie i mających podobny charakter niż angażować w umowę cały Zarząd i służby prawnicze.


Reasumując te pięć powyższych zagadnień można stwierdzić, że najlepszym modelem początkowym jest ten, który uwzględnia pewna etapowość i skalowalność. Umowa ramowa lub list intencyjny a później zaciąganie zobowiązań w zgodzie z posiadanymi kompetencjami i przywilejami.


CZYTELNIA CX-POK | Idea czytelni | Nowosci | Obszary problemowe | Spis alfabetyczny | FILMOTEKA | Biuletyny CX-POK | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego