Idź do treści

Menu główne:

Customer Care - kulisy obslugi klienta. zebrane w jednym miejscu informacje dotyczace obszaru klienta pomoga w lepszym zrozumieniu zjawisk biznesowych zarowno menedzerom jak i personelowi operatorskiemu. Zapraszamy do wspolpracy


Globalizacja plusy i minusy

ARTYKULY CEM

GLOBALIZACJA

Globalizacja to bardzo modne słowo. Co ono oznacza?

Za Wikipedią: “Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”, światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej“.

Czy to oznacza, ze globalizacja to dobro, czy raczej zło?
Zgodnie z zastosowanym zwrotem, zaczerpniętym ze starego skeczu: „…a to zależy od tego, kto pyta…” - I to jest prawda.

Dla producentów oznacza, ze ten sam produkt powinien umożliwić jego dystrybucje wszędzie, bez względu na szerokość i długość geograficzną miejsca, w którym jest oferowany.
Dla inżynierów, którzy produkt kreują istotne natomiast jest to, by uwzględnić wszystkie nietypowe oczekiwania i by móc je zastosować, jednocześnie nie wchodząc w kolizję z oczekiwaniami innymi, w innych miejscach i środowiskach.

Globalizacja może tez oznaczać (a dzieje się tak w środowisku motoryzacyjnym), że te same produkty w różnych miejscach oferowane są pod innymi nazwami, mając nadal identyczne cechy użytkowe. Dla przykładu Toyota swoje produkty w USA oferuje także pod nazwą Scion, a Opel pod marką Buick lub w Wielkiej Brytanii - Vauxhall.
Globalizacja to również podniesienie bezpieczeństwa, bo fabryki tych samych produktów rozmieszczane są w różnych geograficznie regionach, i z założenia mają możliwość przejęcia części mocy produkcyjnych od innych fabryk, w sytuacjach takich działań wymagających.

Praktyczny aspekt jest wiec pozytywny, ale jest pewne …ale.
Zatracamy w ten sposób tradycje i indywidualizm.
Społeczeństwa traktują swoja tradycję tylko i wyłącznie w aspekcie ciekawostki geograficznej i socjo-etnicznej. Zatracamy się w jednolitej magmie globo-kultury.
Dla osób niedbających o swoją przeszłość takie działanie ma jedynie aspekt praktyczny.
Dla tradycjonalistów, stanowi olbrzymie zagrożenie.

W aspekcie obsługi klienta, globalizacja tez ma miejsce. Narzędzia używane przez firmy profilowane są w taki sposób, by uzyskiwane dzięki nim informacje miały charakter uniwersalny i mogły być wykorzystywane w bardzo szerokim aspekcie monitorująco-nadzorczym. Tutaj globalizacja ma głęboki sens, ponieważ znacząco obniża koszty infrastruktury technicznej. Ale pamiętajmy o tym, ze w różnych społeczeństwach sens ma monitorowanie charakterystycznych dla konkretnych regionów kulturowych prawidłowości. Nie należy zawsze wykorzystywać wszystkich narzędzi, a jedynie te, które są w stanie wnieść cos pozytywnego, w nasze późniejsze działania.

Globalizacja to również międzynarodowy cosourcing, czyli delegowanie uprawnień do filii i podmiotów niezależnych, do wypełniania zadań w najtańszym kosztowo miejscu na ziemi. Centra outsourcingu telemarketingowego zostały zlokalizowane w Bengalore (Indie) czy na terenie Irlandii. W Polsce również mieści się kilka centrów, które świadczą swoje usługi dla różnych miejsc na świecie, prowadząc serwis w kilku językach obcych.

Globalizacja, to też, rozpowszechnianie języków. Niekwestionowanym językiem biznesu stal się język angielski w swej międzynarodowej formie. Globalizacja to tez możliwość porozumiewanie się w tym właśnie języku w dowolnym miejscu na ziemi.


Hello, this is Your Business Partner calling.You asked us for quick contact today. How can i help You now?...CZYTELNIA CX-POK | Idea czytelni | Nowosci | Obszary problemowe | Spis alfabetyczny | FILMOTEKA | Biuletyny CX-POK | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego