Customer Care - kulisy obslugi klienta. zebrane w jednym miejscu informacje dotyczace obszaru klienta pomoga w lepszym zrozumieniu zjawisk biznesowych zarowno menedzerom jak i personelowi operatorskiemu. Zapraszamy do wspolpracy


Idź do treści

Ocena pracownikow

Ludzie w firmie


Oceny personelu
Zatrudnienie personelu nie jest finalnym etapem rozwoju zasobów ludzkich w firmie. Po fazie rekrutowania rozpoczyna się faza wdrożenia, faza kalibrowania i okresowej weryfikacji kompetencji, faza cyklicznego oceniania spójności celów rekrutacyjnych i szkoleniowych z predyspozycjami i umiejętnościami pracowników.

Oceny mogą mieć wieloraki charakter. Mogą mieć cechy diagnozowania, z których wynikają realne potrzeby dalszych działań szkoleniowych w organizacji, charakter oceny predyspozycji w zakresie rozwoju zawodowego personelu firmy, charakter kalibrowania sposobu oddziaływania na klienta, by być w stanie zapewnić spójność przekazu komunikacyjnego oraz wiele innych, silnie zindywidualizowanych oczekiwań.

Oceny mogą mieć charakter ciągły-powtarzalny, cykliczny uwzgledniający bieżące potrzeby pracowników oraz charakter cykliczny oceniający. Ten ostatni rodzaj oceniania, zwykle przeprowadza się corocznie, w organizacjach dojrzałych i stabilnych organizacyjnie, gdzie ilość personelu nowozatrudnionego nie jest większa niż 10% w skali roku (dla poszczególnych służb funkcjonujących w organizacji) lub co pół roku, jeśli parametr ten jest większy a realne potrzeby wskazują na taka rzeczywiście potrzebę działania.


Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego oceny personelu są ważne dla skuteczniejszego rozwoju firmy?każdy z pracowników podlega takim samym zasadom dotyczącym warunków i sposobów oceniania?
Czy oceny musza mieć zawsze wpływ na poziom przyznawania nagród i awansów?
Powrót do treści | Wróć do menu głównego